Η ΕΛΛΑΔΑ ΧΩΡΙΣ RAI!

Συγγνώμη,αυτή η εγγραφή είναι διαθέσιμη μόνο στα Ιταλικά.

comment-icon1 Comment

One Response to Η ΕΛΛΑΔΑ ΧΩΡΙΣ RAI!

  1. antonino de curtis says:

    PER quanto mi riguarda se voglio vedere la tv da quando vivo e lavoro in grecia precisamente ad atene utilizzo internet in quanto ora mai la tv e tutto via internet ci sono tantissimi siti dove e possibile visionare la tv italiana basta installare firefox ed un add-on che vi permette di cambiare indirizzo ip da quello greco a quello italiano .. e vedete la tv

    io faccio sempre cosi per vedere la tv in quanto qui la rai e mediaset nn si vedono

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *