Η ΛΑΜΕΤΣΙΑ ΤΕΡΜΕ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Dal telegiornale regionale del Peloponneso, servizio giornalistico riferito alla manifestazione dell’incontro scolastico tra G.Galilei di Lamezia Terme e le Scuole Bugas di Calamata.
Από το τηλεοπτικό δελτίο ειδήσεων Πελοποννήσου, μαγνητοσκοπημένα στιγμιότυπα της σχολικής εκδήλωσης μεταξύ του Λυκείου G.Galilei της πόλης Lamezia Terme, Καταντζάρο Καλαβρίας και Εκπαιδευτηρίων Μπουγά Καλαμάτας.

Dalla stampa regionale del Peloponneso:
ELEYTHERIA

 • ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ:  LAMEZIA TERME – KALAMATA
  https://www.facebook.com/groups/227406657717186/

  • L’incontro scolastico, preparazione di presentazione tra scolaresche, manifestazione pubblica, escursione nella Grecia Classica, sarà coronata da un CAMPUS di incontro scolastico in sede d’istituto di pari grado di formazione ellenico, nei giorni di marzo 2017 il cui programma in linea di massima è il seguente:

  1 giorno: LAMEZIA TERME – BARI (320 Km) Partenza alle ore 7 dal luogo convenuto di Lamezia Terme con bus GT per transfer al porto di Bari (o Brindisi), imbarco a mezzogiorno, giorno e notte in navigazione.

  2 Giorno: PATRASSO – OLIMPIA – PYLOS – KALAMATA (220 Km) Arrivo alle ore 8 a Patrasso con il ferry, sbarco, e partenza in bus verso Olimpia, visita sito archeologico, museo e stadio, in seguito sosta a Pylos, visita al Palazzo di Nestore, museo di Chora. Arrivo notturno e sistemazione in albergo sul lungomare, cena, serata libera e pernottamento a Kalamata.

  3 giorno: KALAMATA – ANTICA MESSINI – CAMPUS 2017 (60 Km) Colazione e partenza per la scuola BUGAS, incontro con gli accompagnatori e proseguimento in bus in Antica Messini, città grecoromana illustre e in via di emersione in scavi istematici, incontro con il gruppo di ricercatori del sovrintendente del sito, prof. Petros Themelis ed escursione guidata. Ritorno per pranzo nella scuola e in pomeriggio svolgimento del programma del CAMPUS, presentazione della ricerca scolastica ed esibizione dei gruppi musicali, di danze, canto, incontri sportivi, con la partecipazione delle scolaresche, genitori e cittadini, autorità locali e stampa. Cena e secondo pernottamento a Kalamata.

  4 giorno: KALAMATA – EPIDAURO – NAFPLIO – MICENE – ATENE (320 Km) Colazione e visita ad Epidauro, visita a Nafplio, prima capitale della Grecia moderna, museo e Castello di Palamidi, in seguito visita a Micene. In serata arrivo in albergo ad Atene sul mare, cena e tempo libero in città.

  5 giorno: ATENE  (50 Km) Colazione e partenza per l’Acropoli e museo nazionale di Atene. Passeggiata al centro storico, Plaka, Monastiraki. Arrivo serale in albergo, cena e tempo libero in città.

  6 giorno: ANTICO CORINTO – PATRASSO Colazione e visita all’antico Corinto, con sosta al canale e partenza per Patrasso, pranzo libero in città e imbarco pomeridiano sul traghetto per il ritorno in Italia, notte in navigazione.

  7 giorno: Al mattino sbarco al porto di Bari, nel pomeriggio ritorno a Lamezia Terme con sosta al Museo archeologico di Sibari, importante testimonianza magnogreca.

  Data del viaggio: domenica 05 marzo – sabato 11 marzo 2017.

  BUGAS1Per i costi dell’organizzazione, ogni alunno partecipante dovrà farsi carico della quota pro capite che comprende:
  BUS Gran Turismo per tutte le trasferte dalla sede scolastica in Grecia e ritorno, come da programma. Passaggio sul traghetto Bari – Patrasso – Bari. Pernottamenti 2 a Kalamata e 2 ad Atene in alberghi 4 stelle centrali al centro delle città, STANLEY – ATHENS, ELIT RESORT – KALAMATA in camere multiple per gli alunni, singole per accompagnatori ( 1 ogni 15). Mezza pensione, colazione e cena in albergo. Escursioni accompagnate nei luoghi archeologici e musei, con presentazione sul bus di materiale multimediale informativo sui luoghi visitati. Partecipazione all’evento del Campus presso la scuola di Messini, Kalamata, per lo svolgimento della manifestazione formativa e culturale ItaloEllenica. Attestato rilasciato a tutti i partecipanti.
  1. La scuola ellenica: http://www.bougas-school.gr/
  2. L’albergo a Kalamata: http://www.http://elite.com.gr/
  3. L’albergo di Atene: http://www.hotelstanley.gr/
  4. Il traghetto: http://www.superfast.com/
  5. Transfer bus GT: http://www.sestitoviaggi.com/
  6. La direzione tecnica: http://www.travelwayeurope.com/
  7. Organizzazione:  www.grecia.it  –  https://www.facebook.com/ellasitalia/

Photogallery

comment-icon11 Comments

11 Responses to Η ΛΑΜΕΤΣΙΑ ΤΕΡΜΕ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ

 1. ISTITUTO SCIENTIFICO “G.GALILEI”
  RIUNIONE IN AULA MAGNA
  Lunedì 16 gennaio 2017

  Presentazione del Presidente della Lega ItaloEllenica, Evangelos Alexandris
  Lega ItaloEllenica, 1′
  Progetto Magna Grecia, 2′
  Progetto Nomisma, 2′
  Campus 2017, 10′ TOTALE 15′
  __________________________

  Preparazione scolastica
  Organizzazione del gruppo, 10′
  Discussione, 10′
  Votazione, 10′ TOTALE 30′
  __________________________
  Definizione del progetto Campus
  Descrizione del viaggio e manifestazione, 5′
  Discussione, 10′ TOTALE 15′
  __________________________

  Proseguimento del coordinamento in rete internet
  ________________________________________________

  Liceo Scientifico “Galilei” – Lamezia Terme | Sito web ufficiale

  COMUNICATO STAMPA “LICEO G.GALILEI”

  http://www.liceogalileilamezia.gov.it/

  In data odierna, 16 gennaio 2017, nella sede del nostro Istituto si è tenuto un incontro con le classi IV, per la presentazione del Progetto CAMPUS 2017.
  In presenza del Presidente della Lega ItaloEllenica, Evangelos Alexandris, si è evidenziato l’importanza educativa culturale ed organizzativa dell’evento, familiarizzato con i supporti digitali di comunicazione sincrona ed asincrona della realizzazione del Progetto tra i partner, le due Scuole coinvolte. Si è dato l’avvio alla formazione di gruppi di preparazione dei lavori che serviranno per il viaggio di istruzione e gemellaggio nella città di Kalamata, Grecia.

 2. PAGAMENTO QUOTE
  La prima rata della quota d’iscrizione al CAMPUS GRECIA 2017 va effettuata ENTRO E NON OLTRE MARTEDI’ 31 GENNAIO 2017, pena l’esclusione dal gruppo. Il bonifico bancario sarà intestato al beneficiario:
  _________________________________

  Evangelos Alexandris
  IBAN: GR06 0171 6650 0066 6510 3681 468
  BIC/SWIFT: PIRBGRAAXXX
  Causale: CAMPUS GRECIA 2017
  _________________________________

  Attenzione! Scrivere sulla distinta del versamento il nome, cognome e codice fiscale dell’alunno partecipante.
  Comunicare via email l’avvenuto pagamento della prima rata sul nostro indirizzo: info@grecia.it
  riportando gli estremi della pratica, rilasciati dalla vostra banca (CRO, data, importo, nome, cognome e codice fiscale dell’alunno pagante).

  La seconda rata sarà versata entro e non oltre il martedì 28 febbraio 2017.

  In caso di mancata partecipazione dell’alunno per qualsiasi ragione, verrà trattenuto l’importo della prima rata per le spese sostenute nell’acquisto dei servizi che non vengono rimborsati all’organizzatore. In tal caso si consiglia la sostituzione dell’alunno con subentro di altro pagante a beneficio del rinunciatario.

 3. ISTRUZIONI PER IL PAGAMENTO:

  Versare in acconto il 50% dell’intera quota personale nel seguente Conto Corrente Bancario ENTRO E NON OLTRE IL 28 FEBBRAIO 2017, pena l’esclusione dal gruppo e verrà utilizzato per pagare i servizi di trasporto e alberghieri. Il restante 50% ( € 220 ) dovrà essere versato entro il 28 marzo 2017.

  Schema del bonifico bancario, (effettuato da qualsiasi persona, diversa dall’alunno) sul quale SI DEVE CONTENERE NOME, COGNOME E CODICE FISCALE DELL’ALUNNO ADERENTE.
  _____________________________

  Alunno:
  Nome ……………………
  Cognome …………………
  Cod. Fisc. ………………
  _____________________________

  Beneficiario:
  EVANGELOS ALEXANDRIS
  IBAN GR06 0171 6650 0066 6510 3681 468
  BIC/SWIFT PIRBGRAAXXX

  Causale CAMPUS GRECIA 2017
  _____________________________

  APPENA PERFEZIONATO IL VERSAMENTO, INVIARE GLI ESTREMI ALL’ORGANIZZAZIONE, USANDO L’EMAIL INFO@GRECIA.IT

  N.B. In caso di mancata partenza dell’alunno l’acconto versato non verrà restituito. Si raccomanda di trovare sostituto per rimborsare l’acconto. Si rimborserà eventuale 50% dell’intera quota già versata, cioè solo la seconda rata e rimborsabile.

 4. Pasquale says:

  La seconda rata a saldo va versata entro il 28 Marzo 2017????

  • ISTRUZIONI PER IL PAGAMENTO:

   Versare in acconto il 50% dell’intera quota personale nel seguente Conto Corrente Bancario ENTRO E NON OLTRE IL 31 GENNAIO 2017, pena l’esclusione dal gruppo e verrà utilizzato per pagare i servizi di trasporto e alberghieri.
   Il restante 50% ( € 220 ) dovrà essere versato entro il 28 febbraio 2017.

   Schema del bonifico bancario
   ____________________________

   Alunno:
   Nome ……………………
   Cognome …………………
   Cod. Fisc. ………………

   Beneficiario:
   EVANGELOS ALEXANDRIS
   IBAN GR06 0171 6650 0066 6510 3681 468
   BIC/SWIFT PIRBGRAAXXX

   Causale CAMPUS GRECIA 2017
   _____________________________

   APPENA PERFEZIONATO IL VERSAMENTO, INVIARE GLI ESTREMI ALL’ORGANIZZAZIONE, USANDO L’EMAIL INFO@GRECIA.IT

 5. In data odierna, 31 gennaio 2017 sono pervenute le seguenti quote d’iscrizione:

  01 GIGLIOTTI PIER LORENZO GGLPLR99M05M208C SALDATO
  02 MATTIA PRUDENTE PRDMTT99C12I874A SALDATO
  03 GIAMPA’ SIMONE GMP SMN 99M21 M208J SALDATO
  04 GIUSEPPINA MURACA MRCGPP99L41M208I SALDATO
  05 MARIA MURACA MRCMRA99L41M208E SALDATO
  06 ANGELO MANFREDI MNFNGL99T2331847X SALDATO
  07 ALESSANDRA PAONE PNALSN00B58I874R SALDATO
  08 FRANCESCO BAGLIONE BGL FNC 99L07 M208U SALDATO
  09 SQUILLACE SIMONE SQLSMN99T01M208F SALDATO
  10 RASPA PAOLO RSPPLA00B03D976Y SALDATO
  11 MORELLI GIOVANNI MRLGNN99S07I874Y SALDATO
  12 MAZZITELLI LUCA MZZ LCU 99R14 F158X SALDATO
  13
  14 ALESSIO GALLO GLL LSS 00M17M 208O SALDATO
  15 FIASCHI MARGHERITA FSCMGH00B47M208Y SALDATO
  16 CARMEN D’AMICO DMCCMN99T55A323F SALDATO
  17 GIUSEPPE PULTRONE PLTGPP00A15I874H SALDATO
  18 SAMUEL CARDAMONE CRDSML00B15D612L SALDATO
  19 LUCA GAMBARDELLA GMBLCU99T12H501D SALDATO
  20 ANNALISA MOLINARO MLNNLS99R66M208X SALDATO
  21 ALESSANDRO BUTERA BTRLSN99D07D086O SALDATO
  22 D’URZO ANNALISA DRZNLS99D63I874T SALDATO
  23 COSTANZO GIULIO CSTGLI99S20M208G SALDATO
  24 MORELLI OLGA MRLLGO99M45M208Y SALDATO
  25 GABRIELLA LUCCHINO LCCGRL00C68M208Z SALDATO
  26 PEZZI ALESSANDRO PZZLSN99L09M208W SALDATO
  27 MARIA GREGORACE GRGMRA00C55M208X SALDATO
  28 NICCOLO’ LA ROSA LRS NCL 00B06 M208K SALDATO
  29 FRANCESCO RASO RSAFNC99S22M208J SALDATO
  30 PALMIERI ELISABETTA WANDA PLMLBT00E70M208M SALDATO
  31 TALARICO GIAN MARCO TLRGMR99M24I874U SALDATO
  32 SERRA GIOVANNI SRRGNN99H12M208J SALDATO
  33 STEFANO AZZARITO ZZRSFN99H05M208O SALDATO
  34 ANGELA CIMINO CMNNGL00C59M208O SALDATO
  35 FRANCESCO COSTANZO CSTFNC99D05M208U SALDATO
  36 ROSA PIER PAOLO LRSPPL99M12C616T SALDATO
  37 MOUKDAD NADIA MKDNDA99L61M208B SALDATO
  38 DAVOLI FRANCESCO EDOARDO DVLFNCOOEO7Z138D SALDATO
  39 LAURA SICILIA SCLLRA99C57C352J SALDATO
  40 GIGLIOTTI ALESSIA GGLLSS99T62M208B SALDATO
  41 SILVIO BENINCASA BNN SLV 00C20 C352A SALDATO
  42 D’URZO FRANCESCO DRZFNC68T26D261M SALDATO
  43 RAFFAELE ANTONIO RFFNTN99P13M208N SALDATO
  44 LONGO FRANCESCA LNGFNC00B01C616T SALDATO
  45 GIOVANNI PIZZONIA PZZGNN99R251874E SALDATO
  46 NICOLETTA PALMIERI PLMNLT99L41I874T SALDATO
  47 ANTONIO NICOLAZZO NCLNTN99P02M208K SALDATO
  48 COSTANTINO VINCENZO CSTVCN99E26M208M SALDATO
  49 LANZO FRANCESCO CNZFNC98D27I847J SALDATO
  50 GIULIA GRANDINETTI GRNGLI99R49M208N SALDATO
  51 PINO IRI PNI RSI 00A58 M208E SALDATO
  52 CRISTIANO ALESSANDRA CRSLSN00A41I874P SALDATO
  53 ANTONIO BRUNO MERCURI MRCNNB99P20C352Z SALDATO
  54 CARLA LONGOLNGGNR99R69I874F SALDATO
  55 PALMA GIUSEPPE PLMGP00A08C352S SALDATO
  56 CONIDI SYRIA CNDSYR99P53I874Q SALDATO
  57 DI BENEDETTO MATTEO DBNMTT99T15C352U SALDATO
  58 GATTO MANUEL GTTMNL00D07M208W SALDATO
  59 ELIA MUSCIMARRO MSCLEI99E24I874G SALDATO
  60 DEMASI GIUSEPPE DMSGPP99D28G791P SALDATO
  61 FRANCESCO BEVILACQUA BVLFNC00D11M208T SALDATO
  62 FRANCESCA LORELLI LRLFNC99R42G039A SALDATO
  63 CIMINO FRANCESCO CMNFNC99D14M208R SALDATO
  64 PAOLO BAGLIONE BGLPLA99S25I874Z SALDATO
  65 ANDREA CUGNETTO CGNNDR00D27M208B SALDATO
  66 MASTROIANNI EMANUELE MSTMNL99E28M208H SALDATO
  67 MARTINA MAIOLO MLAMTN99H49M208V SALDATO
  68 CERRA LEONARDO CRR LRD 99T09 M208X SALDATO
  69 ROVITO MARIA LETIZIA RVTMLT99P57M208N SALDATO
  70 FILIPPO ANDREA FOLINO FLNFPP99S11M208Q SALDATO
  71 BARONE MARIACONCETTA BRNMCN99H50M208A SALDATO
  72 MILANO TOMMASO MLNTMS99R15M208K SALDATO
  73 ROBERTO ROSATO RSTRRT99R14I872P SALDATO
  74 MASI LUDOVICA MSALVC99C57M208X SALDATO
  75 CAVALIERE CHIARA CVLCHR00C55I874D SALDATO
  76 TORQUATO MATTEO FEDERICO TRQMTF99B16L219W SALDATO
  77 CIRIFALCO CHERUBINA CRFCRB99R68M208P SALDATO
  78 BONACCURSO CHIARA BNCCHR99R63M208L SALDATO
  79 MANSI CAMILLA MNSCLL99S42M208R SALDATO
  80 ANGELO FRANZE’ FRNNLT99B24H224U SALDATO
  81 RASO MARTINA ANGELA MARIA RSAMTN99E54F205M SALDATO
  82 MARIA LETIZIA ROVITO RVTMLT99P57M208N SALDATO
  83 MARTINA CURCIO CRCMTN00A43M208L SALDATO
  84 ANTONELLO CEFALI’ CFLNNL99M31Z120H SALDATO
  85 GIUSEPPE CEFALI’ CFLGPP99M31Z120N SALDATO
  86 FALVO MARIA GIOVANNA FLVMGV00D64M208L SALDATO
  87 FAVA CARMINE FVACMN99L07I874G SALDATO
  88 RAFFAELLA CURCIO CRCRFL99D41D086G SALDATO
  89 PULICE VIVIANA PLCVVN99R65M208A SALDATO
  90 ANTONIO GARO GRANTN00C22I874Z SALDATO

  N.B. SONO PERVENUTI 79 ACCONTI ENTRO MARTEDI’ 31 GENNAIO.
  IL GRUPPO FINALE E’ COMPOSTO DA 87 ALUNNI. I 3 NOMINATIVI DOPPIONI SONO STATI ERRONEAMENTE INSERITI DA COMUNICAZIONI EMAIL PERVENUTE MULTIPLE E CARENTI DELLE INFORMAZIONI NECESSARIE RICHIESTE: O MANCANZA DI ALLEGATI, O MANCANZA DEI DATI PERSONALI DELL’ALUNNO, O SEMPLICE RICEVUTA BANCARIA NON LEGGIBILE…
  SEGNALATECI GLI ERRORI COSI’ DA ELIMINARE GLI INSERIMENTI SBAGLIATI!

  Se ci sono segnalazioni, correzioni, variazioni ecc. comunicarle subito su info@grecia.it

 6. L’Aquila, Italia, 14-‘2-2017

  Προς τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Πέτρο Τατούλη

  Ενημερώνουμε την Περιφέρεια Πελοποννήσου και ειδικά τον Περιφερειάρχη κ. Πέτρο Τατούλη πως και φέτος, όπως όλα τα τελευταία 30 χρόνια, ενεργοποιούμε εκπαιδευτικές, μορφωτικές, πολιτιστικές εκδηλώσεις ανάμεσα σε σχολεία και πανεπιστήμια Ελλάδας και Ιταλίας.
  Φέτος μάλιστα ανακοινώνουμε επισήμως πως οι Ιταλικές Αρχές αποδέχονται την οργανωτική μας πρόταση για να ενταχθεί η Πελοπόννησος στις αναγνωρισμένες τοποθεσίες εκπαιδευτικών εναλλακτικής υποχρεωτικής επιμόρφωσης, με ολόκληρες τάξεις μαθητών και φοιτητών σε ανασκαφές αρχαιολογικών τόπων, φύλαξη μουσείων, πρακτική σε βιβλιοθήκες, εταιρείες πολιτισμού, εικαστικών, πολυμέσων κλπ. Αυτά με την ενεργή στήριξη του αρχαιολόγου κ. Πέτρου Θέμελη, του εκπαιδευτικού κ. Φώτη Μπουγά και άλλων συνεργατών και μελών του συλλόγου μας.
  Τα σχετικά δημοσιεύματα βρίσκονται στην ιστοσελίδα μας http://www.grecia.it και http://www.ellasitalia.eu
  Παραθέτω προσαρτησμένη την αφίσα της πρώτης εκδήλωσης της 7 Μαρτίου στην Καλαμάτα, στην οποία προσκαλούμε εκπρόσωπο της Περιφέρειας Πελοποννήσου να παρουσιάσουμε μαζί στον Τύπο το όλο πρόγραμμα. Θα ακολουθήσουν και άλλες παρόμοιες στη συνέχεια.
  Παραμένω στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη πληροφορία.
  Με εκτίμηση,
  Ο πρόεδρος του ΕλληνοΪταλικού Συνδέσμου,

  Ευάγγελος Αλεξανδρής
  Κοινωνιολόγος – Δημοσιογράφος – Σύμβουλος Επικοινωνίας
  0030 6973570912

  Evangelos Alexandris
  Sociologo – Giornalista – Consulente Comunicazione
  0039 3356797917

  URL: https://www.grecia.it
  Email: evangelos.alexandris61@gmail.com
  Email verificato: evangelos.alexandris@pec.it
  FB: https://www.facebook.com/evangelos.alexandris61/
  Skype: Evangelos Alexandris Ευάγγελος Αλεξανδρής http://www.grecia.it

 7. Questa è la lista finale di tutti i partecipanti al viaggio in Grecia.
  Se c’è qualche errore, bisogna segnalarlo subito, immediatamente, telefonando al numero 3356797917 e anche per email su info@grecia.it

  AZZARITO STEFANO
  BAGLIONE PAOLO
  BAGLIONE FRANCESCO
  BARONE MARIACONCETTA
  Benincasa Silvio
  Bevilacqua Francesco
  BONACCURSO CHIARA
  Butera Alessandro
  Cardamone Samuel
  CAVALIERE CHIARA
  CEFALI’ ANTONELLO
  CEFALI’ GIUSEPPE
  Cerra Leonardo
  CIMINO FRANCESCO
  Cimino Angela
  CIRIFALCO CHERUBINA
  Conidi Syria
  COSTANTINO VINCENZO
  Costanzo Giulio
  Costanzo Francesco
  Cristiano Alessandra
  Cugnetto Andrea
  CURCIO MARTINA
  CURCIO RAFFAELLA
  D’AMICO CARMEN ELEONORA
  Davoli Francesco Edoardo
  Demasi Giuseppe
  DI BENEDETTO MATTEO
  D’URZO ANNALISA
  FALVO MARIA GIOVANNA
  Fava Carmine
  FIASCHI MARGHERITA
  Folino Filippo Andrea
  FRANZE’ ANGELO TITO GABRIELE
  Gallo Alessio
  Gambardella Luca
  Garo Antonio
  GATTO MANUEL
  Giampà Simone
  Gigliotti Pier Lorenzo
  Gigliotti Alessia
  Grandinetti Giulia
  GREGORACE MARIA
  LA ROSA NICCOLO’
  LA ROSA PIER PAOLO
  LANZO FRANCESCO
  Longo Francesca
  Longo Carla
  LORELLI FRANCESCA
  LUCCHINO GABRIELLA
  MAIOLO MARTINA
  Manfredi Angelo
  MANSI CAMILLA
  MASI LUDOVICA
  MASTROIANNI EMANUELE
  Mazzitelli Luca
  Mercuri Antonio Bruno
  Milano Tommaso
  Molinaro Annalisa
  Morelli Giovanni
  MORELLI OLGA
  MOUKDAD NADIA
  MURACA GIUSEPPINA
  MURACA MARIA
  Muscimarro Elia
  NICOLAZZO ANTONIO
  PALMA GIUSEPPE
  Palmieri Elisabetta Wanda
  PALMIERI NICOLETTA
  PAONE ALESSANDRA
  PEZZI ALESSANDRO
  Pino Iris
  Pizzonia Giovanni
  Prudente Mattia
  PULICE VIVIANA
  Pultrone Giuseppe
  Raffaele Antonio
  Raso Martina Angela Maria
  Raso Francesco
  Raspa Paolo
  Rosato Roberto
  ROVITO MARIA LETIZIA
  SERRA GIOVANNI
  SICILIA LAURA
  Squillace Simone
  Talarico Gian Marco
  TORQUATO MATTEO FEDERICO
  CALABRESE CATERINA
  BAGNATO PASQUALINA
  BARBERINO ETTORE
  DE SARRO ANTONELLA BRUNA
  GAETANO ALESSANDRO
  RIZZO MARIA GABRIELLA
  VARRESE GINO
  ALEXANDRIS EVANGELOS

 8. ISTRUZIONI PER IL VIAGGIO IN GRECIA.

  Per godere al massimo di questa esperienza all’estero, bisogna tenere in conto alcuni accorgimenti fondamentali che elenco in sintesi:
  1. Avere insieme un portafoglio con dentro i soldi, la carta d’identità valida per l’espatrio e la tessera sanitaria. Questo portafoglio tenerlo sempre in tasca addosso e non lasciarlo mai in giro, neanche nasconderlo in zainetti, valigie ecc.
  2. Portare uno zainetto leggero in spalla con la felpa, un indumento di ricambio, la bottiglietta dell’acqua da bere, un panino, o frutto o altro da mangiare, la macchinetta fotografica, il cellulare già abilitato per la roaming…
  3. Trasportare un trailer a ruote più piccolo che si può. Non servono molte cose per 5 giorni di permanenza in Grecia, in albergo ci sono asciugamani, phone, sapone, tutto quanto occorre, informatevi visitando i siti degli alberghi. Portate due ricambi di vestiti e state liberi a circolare comodamente senza soffrire il facchinaggio forzato.

 9. Dal telegiornale regionale del Peloponneso, servizio giornalistico riferito alla manifestazione dell’incontro scolastico tra G.Galilei di Lamezia Terme e le Scuole Bugas di Calamata.
  (Dal minuto 41′ in poi.)
  Από το τηλεοπτικό δελτίο ειδήσεων Πελοποννήσου, μαγνητοσκοπημένα στιγμιότυπα της σχολικής εκδήλωσης μεταξύ του Λυκείου G.Galilei της πόλης Lamezia Terme, Καταντζάρο Καλαβρίας και Εκπαυδευτηρίων Μπουγά Καλαμάτας.
  (Από το 41′ και μετά).

  https://www.youtube.com/watch?v=L_5bJfBUXXU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *