Privacy Policy

ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ

Σ΄αυτή τη σελίδα περιγράφονται οι τρόποι διαχείρησης των προσωπικών δεδομένων των χρηστών.

Πρόκειται για ενημέρωση σύμφωνα με το άρθρο 13 του Νόμου 196/2003 σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων προς τους χρήστες και όσους επισκέπτονται τις διαδικτυακές υπηρεσίες του ΕλληνοΪταλικού Συνδέσμου – Πολιτιστικός Σύνδεσμος για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, προσβάσιμα μέσω διαδικτύου από τη διεύθυνση:
http://www.grecia.it e http://www.ellasitalia.eu

Που αντιστοιχεί στην επίσημη αρχική σελίδα του Συνδέσμου.

Η πληροφόρηση ισχύει μόνο για την ιστοσελίδα του Συνδέσμου και όχι για εξωτερικές σελίδες που αναφέρονται σε διαδικτυακούς συνδέσμους.
Η πληροφορία εμπνέεται από τη Σύσταση αρ. 2/2001 της Ευρωπαϊκής αρχής για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, που εκφράζονται ενιαία στο άρθρο 29 της σύστασης αρ. 95/46/CE της 17 Μαΐου 2001 για τον εντοπισμό των ελάχιστων ασφαλειών για τη συλλογή προσωπικών δεδομένων όσων χρηστών συνδέονται σε διαδικτυακούς τόπους, ανεξάρτητα από τους σκοπούς πρόσβασης.

Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Στη συνέχεια της επίσκεψης αυτού του διαδικτυακού τόπου μπορούν να ελεγχθούν οι σχετικές πληροφορίες αναγνώρισης των χρηστών.
Ο ιδιοκτήτης των δεδομένων είναι ο ΕλληνοΪταλικός Σύνδεσμος – Πολιτιστικός Σύλλογος για την προστασία και φύλαξη με διεύθυνση Via Monte Rotondo 4 – 67100 L’Aquila

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η διαχείρηση των διαδικτυακών υπηρεσιών της ιστοσελίδας γίνταο στην έδρα του Συνδέσμου υπό την ευθύνη του νομικού εκπροσώπου ή των εντεταλμένων από αυτόν συνεργατών για τις περιοδικές συντηρήσεις αρχείων.
Καμιά πληροφορία σχετικά με τη χρήση του ιστοχώρου δεν δημοσιεύεται ή διαχέεται.
Οι πληροφορίες που παρέχουν οι χρήστες αποσκοπούν αποκλειστικά στη χρήση του ιστοτόπου. Θα στέλνονται πληροφορίες μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων σχετικά με τις υπηρεσίες και την άρτια χρήση της ιστοσελίδας.

ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Στοχεία επισκεψιμότητας
Τα πληροφορικά συστήματα και τα προγράμματα χρήσης της ιστοσελίδας, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, μπορούν να αρχειοθετήσουν κάποιες πληροφορίες διαδικτυακής επικοινωνίας.
Πρόκεται για πληροφορίες που δεν συλλέγονται για να αποτελέσουν στόχο ενδιαφέροντος, αλλά από την ίδια τη φύση τους θα μπορούσαν, δια μέσω ειδικής επεξεργασίας και διασυνδέσεων μεταξύ τους με άλλες πληροφορίες τρίτων, να επιτρέπουν τον εντοπισμό τους.
Σ΄αυτή την κατηγορία ανήκουν οι διευθύνσεις IP ή τα ονόματα των ηλεκτρονικών υπολογιστών που χρησιμοποιούνται και διασυνδέονται στην ιστοσελίδα, οι διευθύνσεις URI (Uniform Resource Identifier) των πηγών, η ώρα της αναζήτησης, η μέθοδος διαλόγου στο σέρβερ, το μέγεθος του αρχείου που κινήθηκε, ο αριθμητικός κώδικας της απάντησης (καλό τέλος, λάθος κλπ). ή άλλες παραμέτρους σχετικές με το λογισμικό σύστημα ή με το πληροφορικό δίκτυο του χρήστη.
Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται με το μόνο σκοπό να αρχειοθετούνται στατιστικές πληροφορίες σε ανώνυμη μορφή και μόνο για τον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο της χρήσης.
Εθελοντικές πληροφορίες του χρήστη
Η αυτόματη αποστολή, αυθόρμητη και εθελοντική ηλεκτρονικών μηνυμάτων σε αυτή την ιστοσελίδα εξουσιοδοτεί την αρχειοθέτηση των διευθύνσεων του αποστολέα, χρήσιμη για την απάντηση των ερωτημάτων αλλά και των υπολοίπων στοιχείων που εμπεριέχονται στα μηνύματα.

COOKIES

Κανένα άλλο προσωπικό στοιχείο των χρηστών δεν καταχωρείται στην ιστοσελίδα.
Δεν γίνεται χρήση cookies για την αποστολή πληροφοριών προσωπικών δεδομένων. Μόνο σε περίπτωση που κάποιος επιθυμεί να «θυμάται» ο χρήστης σε κάθε επίσκεψη τον κωδικό του χρησιμοποιούνται cookies για δική του διευκόλυνση.
Η χρήση cookies τομέων (που δεν χρησιμοποιούνται σε μνήμη και σβήνονται μετά την αποσύνδεση του χρήστη) είναι στενά δομημένα με την κίνηση αναγνώρισης των τομέων (από τυχαίους αριθμούς του υποδοχέα) απαραίτητα για τη σίγουρη και αποτελεσματική χρήση της ιστοσελίδας.
Τα cookies των τομέων που χρησιμοποιούνται σε αυτή την ιστοσελίδα αποτρέπουν τη χρήση άλλων πληροφορικών τεχνικών που δύνανται να προσβάλουν τη μυστικότητα της πλοήγησης των χρηστών και δεν επιτρέπουν την άντληση προσωπικών δεδομένων των χρηστών.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Πέραν όσων αναφέρθηκαν για τις πληροφορίες πλοήγησης, ο χρήστης είναι ελεύθερος να προσφέρει τις προσωπικές πληροφορίες που επιθυμεί αλλά η έλλειψη των βασικών στοιχείων μπορεί να μην επιτρέπει τη χρήση όλων των παρεχόμενων πληροφοριών και λειτουργιών.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

IΤα προσωπικά δεδομένα είναι αποκλειστικά αποθηκευμένα σε ψηφιακή μορφή και βρίσκονται στο Datacenter της VHosting Solution – www.vhosting-it.com στην Ευρώπη, Γερμανία.
Ειδικά μέτρα ασφάλειας έχουν ληφτεί για να αποτρέπεται το χάσιμο στοιχείων, παράνομες χρήσεις ή εσφαλμένες και μη εγγεκριμένες προσβάσεις.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στα προσωπικά δεδομένα μπορούν να ζητηθούν σε οποιαδήποτε στιγμή ως επιβεβαίωση ύπαρξης σε αρχείο και να διασφαλιστεί η πηγή, να διασταυρωθεί η ακρίβειά τους ή να ζητηθεί η ολοκληρωμένη τους ή επικαιροποιημένη τους αρχειοθέτηση, ή ακόμα η διαγραφή τους (άρθρο 7 del d.lgs. n. 196/2003).

Με βάση το ίδιο άρθρο έχει το δικαίωμα ο χρήστης να ζητήσει τη διαγραφή, τη μετατροπή του σε ανώνυμο ή το κλείδωμα των προσωπικών δεδομένων κατά παράβαση του νόμου, ή ακόμα να αποτρέψει σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με το νόμο, την επεξεργασία τους.

Τα αιτήματα απευθύνονται στον ΕλληνοΪταλικό Σύνδεσμο privacy@grecia.it